Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 〃萝卜

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. 网页限制解除 JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  197
  Số lần cài đặt
  862.767
  Đánh giá
  2570 14 1
  Đã tạo
  23-11-2015
  Đã cập nhật
  09-01-2022
 2. Easy Offline JS - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  135
  Số lần cài đặt
  189.084
  Đánh giá
  1363 0 0
  Đã tạo
  25-08-2016
  Đã cập nhật
  27-06-2022
 3. 微软翻译组件 JS - 微软翻译组件 右下角点击翻译

  Tác giả
  aogg
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  15.733
  Đánh giá
  108 0 0
  Đã tạo
  26-12-2016
  Đã cập nhật
  23-12-2017
 4. AC-必应取词+翻译 JS - 一个可以在浏览器中自由使用的屏幕取词脚本-alt+鼠标翻译,或者选中按Q翻译;必应智能翻译,翻译精准

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.784
  Đánh giá
  117 0 0
  Đã tạo
  25-11-2015
  Đã cập nhật
  19-07-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)