Greasy Fork is available in English.

Super-preloader compatible by mach6

Scripts compatible with Super_preloaderPlus_one_New

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. flashViewer JS - 围观Flash(support firefox,chrome)

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.698
  Đánh giá
  122 0 0
  Đã tạo
  17-08-2014
  Đã cập nhật
  17-08-2014
 2. Open links in new tab JS - Open links in new tab. Ctrl-click or Middle-click loads it in background, Alt-click opens normally

  Tác giả
  wOxxOm
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  838
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  11-09-2015
  Đã cập nhật
  15-05-2020
 3. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  81
  Số lần cài đặt
  82.306
  Đánh giá
  970 10 1
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  24-06-2020
 4. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 JS - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  457
  Số lần cài đặt
  634.616
  Đánh giá
  2670 3 0
  Đã tạo
  15-05-2017
  Đã cập nhật
  11-06-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)