Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 网页限制解除(改) JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  1.618
  Số lần cài đặt
  1.173.552
  Đánh giá
  3417 23 13
  Đã tạo
  28-03-2017
  Đã cập nhật
  19-03-2021
 2. 网页限制解除 JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  274
  Số lần cài đặt
  638.304
  Đánh giá
  2467 9 2
  Đã tạo
  23-11-2015
  Đã cập nhật
  18-12-2016
 3. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 JS - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  1.006
  Số lần cài đặt
  614.794
  Đánh giá
  2614 3 0
  Đã tạo
  15-05-2017
  Đã cập nhật
  13-04-2021
 4. 计时器掌控者|视频广告跳过|视频广告加速器 JS - 控制网页计时器速度|加速跳过页面计时广告|视频快进(慢放)|跳过广告|支持几乎所有网页.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  1.119
  Số lần cài đặt
  350.806
  Đánh giá
  1376 37 6
  Đã tạo
  29-09-2018
  Đã cập nhật
  17-04-2021
 5. Userscript+ : Show Site All UserJS JS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  420
  Số lần cài đặt
  329.707
  Đánh giá
  2688 5 9
  Đã tạo
  02-11-2016
  Đã cập nhật
  09-05-2021
 6. HTML5视频播放器增强脚本 JS - HTML5视频播放增强脚本,支持所有H5视频播放网站,全程快捷键控制,支持:倍速播放/加速播放、视频画面截图、画中画、网页全屏、调节亮度、饱和度、对比度、自定义配置功能增强等功能。

  Tác giả
  ankvps
  Cài đặt hàng ngày
  583
  Số lần cài đặt
  282.440
  Đánh giá
  1273 39 4
  Đã tạo
  11-04-2019
  Đã cập nhật
  03-09-2020
 7. AdsBypasser JS - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  227.842
  Đánh giá
  832 8 6
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  09-07-2017
 8. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 JS - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  177.706
  Đánh giá
  1290 6 2
  Đã tạo
  30-10-2015
  Đã cập nhật
  05-02-2018
 9. 音视频通用下载器 JS - 下载所有网站上的音乐、视频。单击页面最右边的《 来打开捕获列表,双击捕获列表来关闭它。

  Tác giả
  程SamSam0230
  Cài đặt hàng ngày
  215
  Số lần cài đặt
  173.755
  Đánh giá
  327 13 2
  Đã tạo
  20-04-2019
  Đã cập nhật
  12-09-2020
 10. Popup Blocker Script JS - The most efficient user script for blocking popups of all types. Designed to fight the sneakiest popups including the ones on adult and streaming websites.

  Tác giả
  MikeWang87
  Cài đặt hàng ngày
  82
  Số lần cài đặt
  167.892
  Đánh giá
  636 3 5
  Đã tạo
  21-01-2018
  Đã cập nhật
  07-04-2021
 11. Easy offline JS - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  136.444
  Đánh giá
  1331 0 1
  Đã tạo
  25-08-2016
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 12. Google网页翻译 JS - 不跳转Google翻译页面的整页翻译

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  136.364
  Đánh giá
  355 2 3
  Đã tạo
  07-02-2018
  Đã cập nhật
  19-02-2018
 13. 护眼脚本 JS - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  134.180
  Đánh giá
  712 8 0
  Đã tạo
  09-12-2015
  Đã cập nhật
  12-07-2017
 14. Search By Image JS - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  83
  Số lần cài đặt
  115.922
  Đánh giá
  1514 4 0
  Đã tạo
  04-07-2014
  Đã cập nhật
  08-03-2020
 15. 网盘提取工具 JS - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  114.582
  Đánh giá
  444 1 0
  Đã tạo
  13-04-2016
  Đã cập nhật
  03-07-2020
 16. 智能划词翻译 JS - 划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  62
  Số lần cài đặt
  107.461
  Đánh giá
  461 4 1
  Đã tạo
  16-11-2017
  Đã cập nhật
  19-05-2018
 17. True URL downloads JS - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  101.760
  Đánh giá
  779 1 0
  Đã tạo
  08-01-2015
  Đã cập nhật
  24-02-2018
 18. Maximize Video JS - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  54
  Số lần cài đặt
  100.167
  Đánh giá
  758 10 0
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  06-05-2020
 19. 下载一键通 JS - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  91.722
  Đánh giá
  943 2 2
  Đã tạo
  15-06-2014
  Đã cập nhật
  16-06-2014
 20. 网页翻译助手 JS - 支持划词翻译,输入文本翻译,谷歌整页翻译。可以自行选择谷歌翻译,有道字典翻译和百度翻译。

  Tác giả
  Johnny Li
  Cài đặt hàng ngày
  167
  Số lần cài đặt
  90.871
  Đánh giá
  170 3 0
  Đã tạo
  05-09-2019
  Đã cập nhật
  09-03-2021
 21. 网页强制复制 JS - 右键强力解锁,可以复制一些特殊网站的文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  85.295
  Đánh giá
  527 3 2
  Đã tạo
  27-03-2014
  Đã cập nhật
  07-02-2020
 22. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  118
  Số lần cài đặt
  79.774
  Đánh giá
  960 9 1
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  24-06-2020
 23. RU AdList JS Fixes JS - try to take over the world!

  Tác giả
  Lain inVerse
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  71.881
  Đánh giá
  242 57 14
  Đã tạo
  26-05-2016
  Đã cập nhật
  03-05-2021
 24. 【屏蔽广告】屏蔽谷歌广告、百度广告、知乎广告、隐藏谷歌和百度搜索增强百度搜索结果的各种广告等等(过滤所有采用谷歌联盟和百度联盟等广告联盟的广告) JS - 可按网址和关键词屏蔽过滤百度谷歌必应bing360的搜索结果、屏蔽谷歌推广的广告和去知乎广告、去百度搜索广告、去百度知道广告、去百度文库广告、去360搜索广告、去必应Bing搜索广告、百度文库去广告、去百度在别的网站的推广广告

  Tác giả
  周老大
  Cài đặt hàng ngày
  661
  Số lần cài đặt
  67.470
  Đánh giá
  93 4 4
  Đã tạo
  16-01-2021
  Đã cập nhật
  15-05-2021
 25. Super_preloaderPlus_one_New JS - Preload and Autopager

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  54
  Số lần cài đặt
  65.629
  Đánh giá
  1020 16 3
  Đã tạo
  27-09-2017
  Đã cập nhật
  13-05-2021
 26. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  62.975
  Đánh giá
  1208 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 27. Image Max URL JS - Finds larger or original versions of images and videos for 7800+ websites, including a powerful media popup and download feature

  Tác giả
  qsniyg
  Cài đặt hàng ngày
  124
  Số lần cài đặt
  48.280
  Đánh giá
  360 0 1
  Đã tạo
  24-12-2017
  Đã cập nhật
  01-05-2021
 28. DownloadAllContent JS - Fetch and download main content on current page, provide special support for chinese novel

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  41.551
  Đánh giá
  327 10 1
  Đã tạo
  23-11-2016
  Đã cập nhật
  18-03-2020
 29. 网页翻译 JS - 给每个非中文的网页右下角(可以调整到左下角)添加一个google翻译图标,直接调用 Google 的翻译接口对非中文网页进行翻译

  Tác giả
  Kaiter-Plus
  Cài đặt hàng ngày
  256
  Số lần cài đặt
  40.805
  Đánh giá
  174 3 0
  Đã tạo
  26-03-2020
  Đã cập nhật
  02-04-2021
 30. 解除网页限制 JS - 破解禁止复制/剪切/粘贴/选择/右键菜单的网站

  Tác giả
  rxliuli
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  37.088
  Đánh giá
  144 1 0
  Đã tạo
  15-10-2019
  Đã cập nhật
  15-10-2020
 31. 获取网站所有图片 JS - 获取网站的所有图片,支持查看和下载。

  Tác giả
  Johnny Li
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  34.865
  Đánh giá
  140 2 0
  Đã tạo
  01-08-2019
  Đã cập nhật
  28-08-2020
 32. search engine jump for academic JS - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  32.694
  Đánh giá
  440 0 0
  Đã tạo
  25-06-2014
  Đã cập nhật
  16-01-2021
 33. Discuz-download JS - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  31.164
  Đánh giá
  339 0 2
  Đã tạo
  13-06-2014
  Đã cập nhật
  01-07-2014
 34. Super_preloaderPlus_one JS - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  31.101
  Đánh giá
  548 0 0
  Đã tạo
  14-06-2015
  Đã cập nhật
  14-06-2015
 35. HTML5播放器增强插件 JS - 对HTML5播放器的功能进行增强(仅对支持HTML5视频的网站有效),快捷键仿照Potplayer的快捷键布局,实现调节亮度,饱和度,对比度,速度等功能。

  Tác giả
  过去终究是个回忆
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  29.237
  Đánh giá
  232 3 1
  Đã tạo
  23-02-2017
  Đã cập nhật
  26-04-2017
 36. 有道一键网页翻译 JS - [在网页中右键选择使用本工具] 这是最好用的网页翻译工具。该翻译工具不会直接全文翻译网页,而是保留全英文,同时将网页中的难词添加上注释,这样在完成翻译的同时,有效避免了全文翻译成中文后词不达意的情况。(该工具同时也支持划词翻译、全文翻译)

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  28.916
  Đánh giá
  71 1 0
  Đã tạo
  20-08-2018
  Đã cập nhật
  13-12-2018
 37. 注册邀请码抢码工具 JS - 自动遍历论坛注册邀请码得出正确结果

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  28.671
  Đánh giá
  357 1 1
  Đã tạo
  20-02-2017
  Đã cập nhật
  01-02-2018
 38. iciba划词翻译 JS - 小巧简洁实用的划词翻译。选择单词或段落进行查词或翻译,或手动输入文本查词翻译。支持iciba,google字典,google翻译,百度翻译等多个查词翻译接口

  Tác giả
  noe132
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  28.453
  Đánh giá
  320 0 2
  Đã tạo
  07-11-2014
  Đã cập nhật
  11-04-2021
 39. 简悦( SimpRead ) · 轻阅版 JS - 简悦 - 让你瞬间进入沉浸式阅读的 User Script 扩展

  Tác giả
  kenshin 2
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  28.277
  Đánh giá
  236 2 0
  Đã tạo
  28-03-2018
  Đã cập nhật
  07-02-2020
 40. 【百度搜索增强N合1】集合谷歌Bing知乎B站微博微信豆瓣高清影视剧资源无损音乐磁力BT等等常用功能,屏蔽百度系广告、谷歌广告、360广告等等 JS - 新增百度网盘提取码查询,屏蔽了网站大部分广告,清爽界面,搜索直达结果页面,打开百度首页搜索即可享受各种电影电视剧、网易云音乐QQ音乐等无损音乐下载,视频解析下载、电子书下载、免费图床、图片压缩等,更多福利功能参见详情

  Tác giả
  周老大
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  27.522
  Đánh giá
  81 0 2
  Đã tạo
  22-04-2020
  Đã cập nhật
  11-02-2021
 41. 迅雷地址转真实地址 JS - 把迅雷专用链接,旋风专用链接,快车专用链接转为原始链接

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  22.766
  Đánh giá
  67 0 0
  Đã tạo
  24-06-2017
  Đã cập nhật
  25-06-2017
 42. reCAPTCHA Helper JS - This automatically clicks or executes on any reCAPTCHA on the webpage and submits its form directly after you solved it.

  Tác giả
  Revadike
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  22.502
  Đánh giá
  76 2 7
  Đã tạo
  02-04-2016
  Đã cập nhật
  05-02-2018
 43. Popup Search JS - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  22.450
  Đánh giá
  435 5 0
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  07-03-2021
 44. Absolute Enable Right Click & Copy JS - Force Enable Right Click & Copy & Highlight

  Tác giả
  Absolute
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  21.582
  Đánh giá
  155 4 2
  Đã tạo
  05-10-2016
  Đã cập nhật
  07-09-2018
 45. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  21.575
  Đánh giá
  418 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 46. Translate JS - 划词翻译调用“金山词霸、有道词典(有道翻译)、Google Translate(谷歌翻译)、沪江小D、搜狗翻译、必应词典(必应翻译)、Microsoft Translator(必应在线翻译)、DeepL翻译、海词词典、百度翻译、Oxford Learner's Dictionaries、Oxford Dictionaries、Merriam-Webster、PDF 划词翻译、Google Search、Bing Search(必应搜索)、百度搜索、Wikipedia Search(维基百科搜索)”网页翻译

  Tác giả
  barrer
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  21.516
  Đánh giá
  142 0 0
  Đã tạo
  08-11-2017
  Đã cập nhật
  14-05-2021
 47. 强制使用微软雅黑 JS - 我就是喜欢微软雅黑!【解决显示方框问题】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  21.396
  Đánh giá
  139 0 0
  Đã tạo
  30-10-2016
  Đã cập nhật
  17-09-2018
 48. 用GetBy.Download免费離線下載磁力鏈接,支持秒傳,类似迅雷、百度網盤、115或比特球 JS - 方便將页面的磁力鏈接交由支持離線下載的GetBy.Download下載,借助其免費的云端下載功能,快速完成种子文件、磁力鏈接的下載。只需在有磁力鏈接的网页中开启本插件,即可将该网页中原本"magnet"开头的磁力链接转为GetBy.Download的下载链接,点击下载链接,即可跳轉到GetBy.Download下載頁面,完成離線下載任務的添加和下载。

  Tác giả
  filecloud
  Cài đặt hàng ngày
  161
  Số lần cài đặt
  20.688
  Đánh giá
  33 1 0
  Đã tạo
  08-10-2020
  Đã cập nhật
  16-10-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)