Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: горячие клавиши

Добавляет горячие клавиши ctrl+left (предыдущая) и ctrl+right (следующая) для перехода по страницам форума

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
9
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http://*virtonomic*.*/*/forum/*