Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: транспонированный грид розничного менеджера закупок для магазинов

Вместо одного товара в строке делает один товар в столбце, т.е. все товары одной строкой для каждого магазина

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
273
Đánh giá
0 1 0
Phiên bản
3.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list/shop