Greasy Fork is available in English.

Mturk Unqualified Contact

Adds a contact link to unqualified hit capsules

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.