Greasy Fork is available in English.

weixin_read

使微信页阅读原文可以直接点击打开网页

Tác giả
酷企鹅Link
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
464
Đánh giá
17 0 0
Phiên bản
1.0.0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

原本网页微信中阅读原文点击了是没有反应的,这个可以让在网页微信中点击阅读原文。