Greasy Fork is available in English.

WeiPhoneDownloadHelper

批量下载威锋论坛的电子书

Tác giả
ywzhaiqi
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.399
Đánh giá
26 1 0
Phiên bản
1.3.2
Đã tạo
08-05-2014
Đã cập nhật
27-11-2014
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

针对 iPad 电子书资源分享区 - 威锋论坛

  • 主要功能:批量下载该论坛的附件。已 豆瓣评分最高的250本书 - 威锋论坛 为例,右侧有个批量下载按钮,点击后弹出下载地址列表(数量多的需要耐心等待)。
  • 次要功能:根据关键字隐藏置顶的广告行