Greasy Fork is available in English.

INSTALL USER SCRIPT

bitbucket.org, github.com, gitlab.com: Convenient direct “raw” download links (leftmost file icon) to “Install” user scripts and user styles from file lists. This will also allow user css/js auto‐update, even if the script author has not set @downloadURL and @updateURL.

Tác giả
jesus2099
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.874
Đánh giá
43 0 0
Phiên bản
2021.5.20.1014
Đã tạo
14-11-2014
Đã cập nhật
20-05-2021
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho