Greasy Fork is available in English.

Linky

Turn selected areas inside a Mturk hit into a google link.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.