Greasy Fork is available in English.

斗鱼TV开启CDN加速

斗鱼TV开启CDN加速,提升画质,减少卡顿

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.2.0 - 四组cdn加速;更快的加载速度;
  • v0.1.1 - 版本号更新,证明这玩意没失效。
  • v0.1