Greasy Fork is available in English.

光速寻找适用于当前网站的脚本

一键跳转搜索适用于当前网站的脚本

Tác giả
你看你看月亮的脸长胡子
Cài đặt hàng ngày
102
Số lần cài đặt
306
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
0.1.6
Đã tạo
10-03-2023
Đã cập nhật
17-03-2023
Giấy phép
N/A
Antifeatures
Tracking
Áp dụng cho
Tất cả trang web

脚本特点就是快,快,太快了

到底有多快,实测以搜索一个常用网站为例,以速度平均线为基准,首次使用会超越平均线 299.998% ,经过三次使用后熟练度和归属感飙升,速度超越平均线 13099.429% 以上

本脚本借助 https://bbs.tampermonkey.net.cn/thread-4181-1-1.html 新版搜索功能,运用分词算法、独创排序算法,九龙望水八仙回头886回溯算法,搜索总是快人一步

本脚本承诺会一直持续维护,如果你要问具体期限,好吧会维护到地球爆炸后200年

恳请各位同好和广大使用者提出建议,本脚本会即时改进。但因脚本复杂度较高,还希望大家持续提供多方面帮助

本脚本后续规划:有人用的话规划就多了。。。。。。