Greasy Fork is available in English.

bilibili播放界面卡片ui

初学css,简单修改了一些样式,主要是修改为卡片式UI

Tác giả
山有木兮之
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
16
Đánh giá
0 1 0
Phiên bản
0.0.1.20230109140508
Đã tạo
09-01-2023
Đã cập nhật
09-01-2023
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • bilibili.com/video

初学css,简单修改了一些样式,主要是修改为卡片式UI