Greasy Fork is available in English.

YouTube Video Info

Adds upload date and views to the YouTube video title

Tác giả
Phorz
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
93
Đánh giá
2 0 1
Phiên bản
0.32
Đã tạo
08-01-2023
Đã cập nhật
02-03-2023
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

This script adds the upload date and views of a YouTube video under its title.