Greasy Fork is available in English.

RYMNotificationHider

Hides various notifications displayed on Rate Your Music pages.

Tác giả
TheLastZombie
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
0
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.0
Đã tạo
07-01-2023
Đã cập nhật
07-01-2023
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari Tương thích với Edge
Giấy phép
MIT; https://codeberg.org/sun/userstyles/src/branch/main/LICENSE
Áp dụng cho