Greasy Fork is available in English.

[mod] Dark Comfort for Stylus

`Dark UI theme for Stylus browser extension (Stylish alternative)`

Tác giả
voidx
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
20200331.16.6
Đã tạo
06-01-2023
Đã cập nhật
06-01-2023
Giấy phép
CC-BY-NC-SA-4.0
Áp dụng cho
  • chrome-extension://.*
  • moz-extension://.*