Greasy Fork is available in English.

YouTube Chat Bubbles

Make YouTube Chat Bubbles

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.