Greasy Fork is available in English.

Nút dịch bình luận YouTube

Thêm nút dịch vào nhận xét trên YouTube && Live Chat Translation

Tác giả
linkwanggo
Cài đặt hàng ngày
24
Số lần cài đặt
23.095
Đánh giá
54 3 7
Phiên bản
9.3.1
Đã tạo
06-12-2022
Đã cập nhật
13-05-2023
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Edge
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Giới thiệu

Thêm nút dịch vào nhận xét, tiêu đề và mô tả trên YouTube

Không cần cấu hình, nó sẽ tự động dịch sang ngôn ngữ bạn đặt trên YouTube

Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ trên YouTube

Nếu bạn thích kịch bản này, vui lòng để lại nhận xét bằng ngôn ngữ của bạn và hiển thị nó cho mọi người trên khắp thế giới.🥰

Tính năng

1. Dịch bình luận

2. Dịch tiêu đề

3. Bản dịch mô tả

4. Dịch Live Chat

Để xem chi tiết, vui lòng đọc bản tiếng Anh: Phiên bản tiếng Anh