Greasy Fork is available in English.

全局霞鹜文楷

一款使用霞鹜文楷字体替换网页原有字体的用户样式表,为你呈现更统一美观的页面风格。

Tác giả
RxWill
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
93
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
04-11-2022
Đã cập nhật
04-11-2022
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

使用说明

  1. 本项目主要使用了以霞鹜文楷字体
  2. 请务必下载安装配套字体包,以免字体无法正常显示。