Greasy Fork is available in English.

vue3 异步组件例子

vueloader use js

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/447165-vue3-%E5%BC%82%E6%AD%A5%E7%BB%84%E4%BB%B6%E4%BE%8B%E5%AD%90/code/vue3%20%E5%BC%82%E6%AD%A5%E7%BB%84%E4%BB%B6%E4%BE%8B%E5%AD%90.js?version=1065325

Tác giả
jstzjjk
Phiên bản
0.0.1.20220314074202
Đã tạo
28-06-2022
Đã cập nhật
28-06-2022
Giấy phép
MIT