Greasy Fork is available in English.

Zalo Dark (Nền Tối)

Dark Theme cho Zalo, giúp bạn thoải mái hơn trong việc làm việc với zalo, đặc biệt là vào buổi tối.

Tác giả
f97
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
13
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.6
Đã tạo
16-03-2022
Đã cập nhật
16-03-2022
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
  • zalo.me

Dark Theme cho Zalo, giúp bạn thoải mái hơn trong việc làm việc với zalo, đặc biệt là vào buổi tối.