Greasy Fork is available in English.

adLBypasser [v1.6] || Ouo.Io, Uii.Io, Exe.Io, Bc.Vc, Adf.Ly & More ✔ KHÔNG QUẢNG CÁO

Nhanh chóng quảng cáo liên kết bypass script

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v1.6 08-05-2022
  • Fc.Lc bypass has been added
 • v1.5 08-05-2022
 • v1.5 08-05-2022
  • Started to keep up with changes in ad links again
 • v1.4 14-03-2022
  • Shortearn.Eu bypass has been added
 • v1.3 12-02-2022
  • Adfoc.Us bypass has been added
  • Urlcik.Com bypass has been added
 • v1.2 08-02-2022
  • Other Pnd.Tl domains has been added
 • v1.1 04-02-2022
  • New Exe.Io domain has been added
 • v1.0 01-02-2022