Greasy Fork is available in English.

SangTacViet Full Reading Page & Auto Collect Items

Thiết lập đọc full màn hình, tự động nhặt bảo trên sangtacviet

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.

 • v0.11 15-12-2022

  Cập nhật thêm site sangtacvietfpt.com

 • v0.10 25-10-2022

  Set mặc định màu nền là vàng chanh

 • v0.9 30-07-2022

  Cập nhật lại regex nhận dạng tên miền sangtacviet, bổ sung thêm ip

 • v0.8 11-03-2022

  Cập nhật domain sangtacviet.info

 • v0.7 29-01-2022
 • v0.7 29-01-2022
 • v0.7 25-01-2022

  random time tránh phát hiện auto

 • v0.6 25-01-2022

  Thêm cập nhật random thời gian nhặt, tránh bị block auto

 • v0.5 25-01-2022
 • v0.4 25-01-2022

  Thêm link mở tới trang cá nhân để sử dụng luôn

 • v0.3 25-01-2022

  thêm ảnh

 • v0.3 25-01-2022
 • v0.3 25-01-2022
 • v0.3 25-01-2022
 • v0.3 25-01-2022
 • v0.3 25-01-2022
 • v0.3 25-01-2022