Greasy Fork is available in English.

Hacker News Dark Mode + QoL

Dark mode for Hacker News

Tác giả
arunsunner
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
70
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
25-01-2022
Đã cập nhật
25-01-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Hacker News: Dark Theme + Open All Links in New Tab