Greasy Fork is available in English.

正保365挂课脚本-全网唯一-增强多功能脚本

正支持自动播放、自动答题、自动静音、自动切课,目前版本对于常规问题非常稳定,全网目前唯一自动化脚本.

Tác giả
Bom Luo
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
697
Đánh giá
0 1 0
Phiên bản
1.4
Đã tạo
24-01-2022
Đã cập nhật
27-01-2022
Giấy phép
AGPL License
Áp dụng cho
  • zikao365.com

* 作者声明:脚本仅供学习参考

**使用教程:
1.安装脚本
2.打开课程播放界面
3.推荐将视频清晰度设置为标清
4.缩小浏览器即可

有任何问题可以留言.

***更新:
1.3 修复暂停bug
1.4 修复部分答题错误bug