Greasy Fork is available in English.

Youtube Downloader: all in one script to get Vimeo, Facebook, Dailymotion videos for free

Youtube Downloader: all in one script to get Vimeo, Facebook, Dailymotion videos for free by SaveFrom.net helper

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.