Greasy Fork is available in English.

Youtube Downloader: all in one script to get Vimeo, Facebook, Dailymotion videos for free

Youtube Downloader: all in one script to get Vimeo, Facebook, Dailymotion videos for free by SaveFrom.net helper

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.