Greasy Fork is available in English.

Surviv.io | AWM Guns

Turn every gun into awms.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.