Greasy Fork is available in English.

Another One Universal Dark Theme(User Style)

changes all web-site theme to dark

Tác giả
NotYou
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
34
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
29-12-2021
Đã cập nhật
29-12-2021
Giấy phép
GPLv3
Áp dụng cho
Tất cả trang web

changes all web-site theme to dark