Greasy Fork is available in English.

Greasy Fork Dark Theme(User Style)

changes greasy/sleazy fork theme to dark

Tác giả
NotYou
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
68
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.9
Đã tạo
27-12-2021
Đã cập nhật
13-03-2022
Giấy phép
GPL-3.0-or-later
Áp dụng cho

Greasy Fork Dark Theme(User Style)


Description:

Changes Greasy Fork/Sleazy Fork bright theme to dark.

How to Install Script?