Greasy Fork is available in English.

AdGuard Extra

AdGuard Extra được thiết kế để giải quyết các vấn đề khi mà các quy tắc chặn quảng cáo thông thường chưa đủ.

Tác giả
luxysiv
Cài đặt hàng ngày
14
Số lần cài đặt
3.856
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.0.398
Đã tạo
04-12-2021
Đã cập nhật
23-06-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web