Greasy Fork is available in English.

AdGuard Extra

AdGuard Extra được thiết kế để giải quyết các vấn đề khi mà các quy tắc chặn quảng cáo thông thường chưa đủ.

Tác giả
luxysiv
Cài đặt hàng ngày
7
Số lần cài đặt
15.427
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
1.0.440
Đã tạo
04-12-2021
Đã cập nhật
13-09-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web