Greasy Fork is available in English.

AdGuard Popup Blocker (Dev)

Chặn quảng cáo bật lên trên các trang web

Tác giả
luxysiv
Cài đặt hàng ngày
12
Số lần cài đặt
3.528
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.5.30
Đã tạo
04-12-2021
Đã cập nhật
04-12-2021
Giấy phép
LGPL-3.0; https://github.com/AdguardTeam/PopupBlocker/blob/master/LICENSE
Áp dụng cho
Tất cả trang web