Greasy Fork is available in English.

【自用】Youtube自动英文字幕

自动切换到英文字幕

Tác giả
heckles
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
378
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
v2022.01.13
Đã tạo
16-10-2021
Đã cập nhật
13-01-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

You can also try these related scripts: