Greasy Fork is available in English.

YouTube™ Video Downloader v15 [MP3,4K,WEBM,WAV,MP4,AAC,AndMore] NO ADS ✔️ ONE PAGE ✔️ 2021 UPDATE ✔️

Phổ biến video và âm thanh từ YouTube. Nhanh chóng và hiệu quả! Không chuyển hướng sang trang khác!

Tác giả
Anpkal_Zuev
Cài đặt hàng ngày
391
Số lần cài đặt
46.665
Đánh giá
63 7 6
Phiên bản
15
Đã tạo
07-09-2021
Đã cập nhật
15-10-2021
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari Tương thích với Edge
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

This script allows you to download videos in the following formats: WEBM (8K) WEBM (4K) MP4 (1440p) MP4 (1080p) MP4 (720p) MP4 (480 px) MP4 (360 px) WAV OGG OPUS FLAC AAC WEBM M4A MP3.

After installing the script, a button will appear in the YouTube menu, through which the program is controlled. (SEE SCREENSHOTS)

If something went wrong-write, I will fix it as soon as possible!

Do you know how to improve the program?
Or do you want to add something useful to it?
Or just leave your feedback?
Write here => link