Greasy Fork is available in English.

【自用】YoutubeTools

1.恢复页面布局,2.增加按钮,方便IDM下载(配合IDM使用)【需配合Local YouTube Downloader使用】,3.增加按钮,一键重绘下载png格式的cover,4.增加按钮生成合并命令行,5.用clipboard,火狐v99之后抽风

Tác giả
heckles
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
2.441
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
2022.11.07(with LYD v0.9.51)
Đã tạo
27-08-2021
Đã cập nhật
07-11-2022
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

You can also try these related scripts: