Greasy Fork is available in English.

【自用】-恢复youtube页面

恢复youtube页面

Tác giả
heckles
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
8
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
2021.08.18
Đã tạo
18-08-2021
Đã cập nhật
18-08-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

如果你的youtube账号也被谷歌针对了,就像下面的图片那样,安装这个脚本可以恢复到原界面