Greasy Fork is available in English.

Chỉnh sửa giao diện vOz

Thêm phân cách giữa các bình luận (bị Adblock ẩn đi), kéo giãn giao diện rộng hơn

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.