Greasy Fork is available in English.

AdGuard Popup Blocker

Chặn quảng cáo bật lên trên các trang web

Tác giả
AB_498
Cài đặt hàng ngày
20
Số lần cài đặt
1.585
Đánh giá
4 0 0
Phiên bản
2.5.44
Đã tạo
29-05-2021
Đã cập nhật
29-05-2021
Giấy phép
LGPL-3.0; https://github.com/AdguardTeam/PopupBlocker/blob/master/LICENSE
Antifeatures
Áp dụng cho
Tất cả trang web
Blocks popups
From open source, minified :(

©AdGuard