Greasy Fork is available in English.

Bilibili 分P多行显示优化

分P标题:换行显示

Tác giả
JimmyZJX
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
73
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
1.0.1
Đã tạo
16-05-2021
Đã cập nhật
16-05-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

分P标题比较长的时候,默认会截取前面一段显示,非常影响体验。此样式会改为多行显示。