Greasy Fork is available in English.

Pinboard Dark

Dark theme for Pinboard with some other QOL tweaks

Tác giả
locrian
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1.2
Đã tạo
25-04-2021
Đã cập nhật
06-05-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Dark theme for Pinboard, with some other QOL changes, especially for thin/mobile viewports.