Greasy Fork is available in English.

Browser image viewer enhancement

When you looking at image in a separate tab, transparency marked by gray color. Now it's fixed by the script

Tác giả
Konf
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
11
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.0
Đã tạo
31-01-2021
Đã cập nhật
14-03-2021
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

You can apply the script for a local files too. To make it you need to allow in a browser settings viewing a local files for your scripts manager