Greasy Fork is available in English.

Acfun视频时间戳跳转

try to take over the world!

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.