Greasy Fork is available in English.

mozz.us Gemini portal - solarized light

A theme based on Ethan Schoonover's Solarized colorscheme.

Tác giả
locrian
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.01
Đã tạo
12-11-2020
Đã cập nhật
10-03-2022
Giấy phép
CC-0
Áp dụng cho

A theme based on Ethan Schoonover's Solarized colorscheme.