Greasy Fork is available in English.

提取码管家

面向个人的网盘提取码管家

Cài đặt script này?
Script được tác giả gợi ý

Bạn có thế thích 网盘助手

Cài đặt script này
Tác giả
newday-me
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
52.902
Đánh giá
86 4 1
Phiên bản
0.1.1
Đã tạo
11-11-2020
Đã cập nhật
11-11-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

☆脚本介绍

面向个人的提取码管家,并开放了 API接口☆功能介绍

[1] 面向个人,每个人独立一个数据库。

[2] 自动查询和填充已上传的提取码。

[3] 提供已上传提取码记录的管理功能。☆使用效果

[1] 提取码输入过一次后,下次再访问时自动填充。

[2] 生成已访问网盘链接的历史记录,方便后面查找。☆使用步骤

[1] 安装脚本

[2] 去 配置页 登录账号,然后“设置令牌”☆快捷链接

脚本主页: http://go.newday.me/s/pwd-home

脚本配置: http://go.newday.me/s/pwd-option

帮助文档: http://go.newday.me/s/pwd-doc

推荐插件: 集装箱,一个插件,提供一揽子服务☆问题反馈

有任何问题或者建议,欢迎发送邮件至 newday_me@163.com ,感谢您的大力支持!

(希望问题反馈里能提供浏览器名称、插件版本、访问链接和必要的截图,谢谢!!)☆关注作者