Greasy Fork is available in English.

自动跳过视频广告

自用脚本, 自动跳过视频广告, 当前支持 腾讯, 爱奇艺(体育), 优酷, 搜狐, 芒果tv, pptv

Tác giả
DanielLiu1123
Cài đặt hàng ngày
30
Số lần cài đặt
12.725
Đánh giá
61 2 0
Phiên bản
1.2.0
Đã tạo
10-11-2020
Đã cập nhật
07-07-2021
Giấy phép
GPL License
Áp dụng cho

如果有其他网站需求可以跟我反馈