Greasy Fork is available in English.

20020 - Satellite readability

Improves readability of Ten, Nine, and Juice's dialogue in SBNation's 20020

Tác giả
locrian
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
6
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
06-10-2020
Đã cập nhật
06-10-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • sbnation.com

Makes the colored background of the satellites' dialogue larger to improve readability.