Greasy Fork is available in English.

Блокировщик рекламы на Яндекс Почта

Блокирует рекламу на Яндекс.Почта

Tác giả
Титан
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
1.045
Đánh giá
3 0 1
Phiên bản
1.1.2
Đã tạo
29-09-2020
Đã cập nhật
08-07-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

То же самое, что было до этого, только на чистом CSS, без JS. Наверное, должен меньше потреблять производительности, чем на JS.
Удаляет рекламу на mail.yandex.ru.
Скрипт для удаления рекламы Яндекс Почты

EN:
Same that was before, but now only CSS, no JS.
Mail.Yandex Adblocker
Block ads on yandex mail