Greasy Fork is available in English.

打印网页标题和链接的md格式

在控制台打印网页标题打印网页标题和链接的md格式

Tác giả
czzonet
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
13
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.2.7
Đã tạo
17-09-2020
Đã cập nhật
24-12-2020
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
Tất cả trang web

打印[网页标题](链接)的md链接,提取网页标题和网页链接,方便在md文件里使用来引用网页。

例子

[Greasy Fork - 安全、实用的用户脚本大全](https://greasyfork.org/zh-CN)