Greasy Fork is available in English.

微博登陆跳转

try to take over the world!

Tác giả
TThityou
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
270
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
07-09-2020
Đã cập nhật
07-09-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
网页版微博登陆出现选择兴趣页面,本脚本通过重新定义URL跳转相应的登录成功界面!

操作:啥也不用,自动跳转!