Greasy Fork is available in English.

Skribbl Undo & Pressure

Tablet pressure support, Z / Ctrl + Z to Undo

Tính đến 2020-09-06 08:08:00 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
faux
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.1
Đã tạo
05-09-2020
Đã cập nhật
06-09-2020
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho